หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Falkland Island Time (FKT) ปรับเวลาตามฤดูกาลในช่วงฤดูร้อน
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ Falkland Island Summer Time (FKST).

ตัวอย่างของสถานที่: Stanley
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด