พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-18.14161
178.44149
57 เมตร (187.01 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ฟิจิ

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +12 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน ฟิจิ

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด