ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ฟิจิ

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +12 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน ฟิจิ

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด