พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-51.7
-57.85
43 เมตร (141.08 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน หมู่เกาะฟอล์กแลนด์

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT -3 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน หมู่เกาะฟอล์กแลนด์

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด