ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
eg
EGP ( ปอนด์อียิปต์)
ใช้ตัวแปลงสกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
30.06263
31.24967
23 เมตร (75.46 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ไคโร

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +2 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2021

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด