ตัวคำนวณระยะทาง – คำนวณระยะทางระหว่างสองเมืองระยะทางทางอากาศจากPontarlier ถึง โลซาน คือ
48 กิโลเมตร
30 ไมล์
26 ไมล์ทะเล
มุมมองบนแผนที่- ทางที่สั้นที่สุดระหว่าง Pontarlier และ โลซาน - ระยะทางทางอากาศ

Pontarlier

พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ละติจูด
ลองติจูด
46° 54' ทางทิศเหนือ
6° 21' ตะวันออก
ละติจูด
ลองติจูด
46.90347
6.35542

โลซาน

พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ละติจูด
ลองติจูด
46° 30' ทางทิศเหนือ
6° 37' ตะวันออก
ละติจูด
ลองติจูด
46.516
6.63282

ตัวคำนวณระยะทาง
คำนวณระยะทางจาก
เมือง
 เมือง
ถึง
เมือง

สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ
เครื่องมือที่เกี่ยวกับเวลา
นาฬิกาโลก
เวลาทั่วโลกขณะปัจจุบันกับนาฬิกาโลก
โซนเวลา
ตัวย่อ
ตัวแปลงเขตเวลา
ตัวแปลงเขตเวลา– ความแตกต่างของเวลาระหว่างสองเมือง
ผู้วางแผนการประชุม
ค้นหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุมกับผู้คนทั่วโลก

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด