ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Hanga Roa

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT -6 ชั่วโมง

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด