ปรับเวลาตามฤดูกาลใน แคนาดา

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT -5 ชั่วโมง
ขณะนี้ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกต
ปรับเวลาตามฤดูกาล เริ่มที่ อา. 12 มี.ค. 2560, 02:00 เวลามาตรฐานท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหน้า 1 ชั่วโมงสำหรับ 03:00

ปรับเวลาตามฤดูกาล สิ้นสุดที่ อา. 05 พ.ย. 2560, 02:00 เวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมงสำหรับ 01:00

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด