ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Contagem

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบัน
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT -3 ชั่วโมง
+1 ชั่วโมง
UTC/GMT -2 ชั่วโมง
ปรับเวลาตามฤดูกาล เริ่มที่ อา. 15 ต.ค. 2017, 12:00 ก่อนเที่ยง เวลามาตรฐานท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหน้า 1 ชั่วโมงสำหรับ 1:00 ก่อนเที่ยง

ปรับเวลาตามฤดูกาล สิ้นสุดที่ อา. 18 ก.พ. 2561, 12:00 ก่อนเที่ยง เวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมงสำหรับ 11:00 หลังเที่ยง

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด