The Time Now > บราซิล >

เวลาท้องถิ่นปัจจุบันและสภาพอากาศใน Brasília, บราซิลสภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Brasilia Aeroporto

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3448 กิโลเมตรจาก Brasília
อุณหภูมิ
ลม
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
 
หน่วย
62.6°F รู้สึกเหมือน 62.6°F
ไม่มีลม
ศ. 04 ก.ย. 2558, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT-03:00
เปลี่ยนเป็น SI
(°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Brasília

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT -3 ชั่วโมง
ขณะนี้ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกต
พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Brasília
อัพเดทล่าสุด: พฤ. 03 ก.ย. 2558, 9:35 หลังเที่ยง GMT-03:00
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
55°F
2 mph
วันศุกร์
ช่วงเช้า
54°F
4 mph
บ่าย
88°F
6 mph
ช่วงเย็น
73°F
1 mph
กลางคืน
63°F
2 mph
วันเสาร์
ช่วงเช้า
57°F
4 mph
บ่าย
90°F
6 mph
ช่วงเย็น
73°F
2 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

พยากรณ์สภาพอากาศใน 7 วันสำหรับ Brasília

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 03 ก.ย. 2558, 9:35 หลังเที่ยง GMT-03:00
วันศุกร์
สูง88°F
ต่ำ 54°F
5 mph
วันเสาร์
สูง90°F
ต่ำ 57°F
5 mph
วันอาทิตย์
สูง90°F
ต่ำ 59°F
7 mph
วันจันทร์
สูง86°F
ต่ำ 61°F
10 mph
วันอังคาร
สูง88°F
ต่ำ 59°F
13 mph
พุธ
สูง84°F
ต่ำ 63°F
7 mph
วันพฤหัสบดี
สูง86°F
ต่ำ 55°F
7 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)
พระอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:16 AM
6:06 PM
11 ชั่วโมง 50 นาที
พระจันทร์
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:11 PM
10:08 AM