The Time Now > บราซิล >

เวลาท้องถิ่นปัจจุบันและสภาพอากาศใน Brasília, บราซิลสภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Brasilia Aeroporto

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
3448 กิโลเมตรจาก Brasília
อุณหภูมิ
ลม
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
 
หน่วย
51.8°F รู้สึกเหมือน 51.8°F
ไม่มีลม
ส. 01 ส.ค. 2558, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT-03:00
เปลี่ยนเป็น SI
(°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Brasília

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT -3 ชั่วโมง
ขณะนี้ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกต
พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Brasília
อัพเดทล่าสุด: ส. 01 ส.ค. 2558, 3:31 ก่อนเที่ยง GMT-03:00
วันเสาร์
ช่วงเช้า
66°F
9 mph
บ่าย
77°F
11 mph
ช่วงเย็น
66°F
4 mph
กลางคืน
57°F
4 mph
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
64°F
12 mph
บ่าย
77°F
10 mph
ช่วงเย็น
63°F
4 mph
กลางคืน
54°F
4 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

พยากรณ์สภาพอากาศใน 7 วันสำหรับ Brasília

อัพเดทล่าสุด: ส. 01 ส.ค. 2558, 3:31 ก่อนเที่ยง GMT-03:00
วันเสาร์
สูง77°F
ต่ำ 57°F
10 mph
วันอาทิตย์
สูง77°F
ต่ำ 55°F
9 mph
วันจันทร์
สูง77°F
ต่ำ 54°F
7 mph
วันอังคาร
สูง79°F
ต่ำ 54°F
8 mph
พุธ
สูง79°F
ต่ำ 55°F
7 mph
วันพฤหัสบดี
สูง77°F
ต่ำ 55°F
8 mph
วันศุกร์
สูง77°F
ต่ำ 59°F
11 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)
พระอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:35 AM
6:00 PM
11 ชั่วโมง 25 นาที
พระจันทร์
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:25 PM
7:20 AM