The Time Now > บราซิล >

เวลาท้องถิ่นปัจจุบันและสภาพอากาศใน Brasília, บราซิลสภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Brasilia Aeroporto

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
3448 กิโลเมตรจาก Brasília
อุณหภูมิ
ลม
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
 
หน่วย
71.6°F รู้สึกเหมือน 75.96°F
14.91 mph 80° ตะวันออก
อ. 26 พ.ค. 2558, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT-03:00
เปลี่ยนเป็น SI
(°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Brasília

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT -3 ชั่วโมง
ขณะนี้ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกต
พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Brasília
อัพเดทล่าสุด: อ. 26 พ.ค. 2558, 9:27 ก่อนเที่ยง GMT-03:00
วันอังคาร
บ่าย
77°F
7 mph
ช่วงเย็น
63°F
6 mph
กลางคืน
59°F
4 mph
พุธ
ช่วงเช้า
59°F
6 mph
บ่าย
77°F
6 mph
ช่วงเย็น
64°F
3 mph
กลางคืน
61°F
3 mph
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
59°F
3 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

พยากรณ์สภาพอากาศใน 7 วันสำหรับ Brasília

อัพเดทล่าสุด: อ. 26 พ.ค. 2558, 9:27 ก่อนเที่ยง GMT-03:00
วันอังคาร
สูง77°F
ต่ำ 57°F
7 mph
พุธ
สูง77°F
ต่ำ 59°F
6 mph
วันพฤหัสบดี
สูง77°F
ต่ำ 59°F
5 mph
วันศุกร์
สูง77°F
ต่ำ 59°F
7 mph
วันเสาร์
สูง79°F
ต่ำ 59°F
5 mph
วันอาทิตย์
สูง79°F
ต่ำ 61°F
5 mph
วันจันทร์
สูง79°F
ต่ำ 61°F
4 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)
พระอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:30 AM
5:47 PM
11 ชั่วโมง 17 นาที
พระจันทร์
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:04 PM
12:30 AM