The Time Now > บราซิล >

เวลาท้องถิ่นปัจจุบันและสภาพอากาศใน Brasília, บราซิลสภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Brasilia Aeroporto

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3448 กิโลเมตรจาก Brasília
อุณหภูมิ
ลม
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
 
หน่วย
73.4°F รู้สึกเหมือน 77.13°F
ไม่มีลม
อา. 05 ก.ค. 2558, 8:00 หลังเที่ยง GMT-03:00
เปลี่ยนเป็น SI
(°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Brasília

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT -3 ชั่วโมง
ขณะนี้ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกต
พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Brasília
อัพเดทล่าสุด: อา. 05 ก.ค. 2558, 3:29 หลังเที่ยง GMT-03:00
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น
68°F
3 mph
กลางคืน
61°F
4 mph
วันจันทร์
ช่วงเช้า
57°F
9 mph
บ่าย
75°F
9 mph
ช่วงเย็น
66°F
4 mph
กลางคืน
64°F
7 mph
วันอังคาร
ช่วงเช้า
61°F
11 mph
บ่าย
75°F
11 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

พยากรณ์สภาพอากาศใน 7 วันสำหรับ Brasília

อัพเดทล่าสุด: อา. 05 ก.ค. 2558, 3:29 หลังเที่ยง GMT-03:00
วันจันทร์
สูง75°F
ต่ำ 57°F
9 mph
วันอังคาร
สูง75°F
ต่ำ 61°F
10 mph
พุธ
สูง70°F
ต่ำ 61°F
6 mph
วันพฤหัสบดี
สูง75°F
ต่ำ 59°F
4 mph
วันศุกร์
สูง77°F
ต่ำ 55°F
8 mph
วันเสาร์
สูง75°F
ต่ำ 59°F
10 mph
วันอาทิตย์
สูง77°F
ต่ำ 59°F
7 mph
เปลี่ยนเป็น SI (°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)
พระอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:39 AM
5:52 PM
11 ชั่วโมง 13 นาที
พระจันทร์
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:38 PM
9:29 AM