ปรับเวลาตามฤดูกาลใน North Shore

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบัน
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT +10 ชั่วโมง
+1 ชั่วโมง
UTC/GMT +11 ชั่วโมง
ปรับเวลาตามฤดูกาล เริ่มที่ อา. 01 ต.ค. 2017, 2:00 ก่อนเที่ยง เวลามาตรฐานท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหน้า 1 ชั่วโมงสำหรับ 3:00 ก่อนเที่ยง

ปรับเวลาตามฤดูกาล สิ้นสุดที่ อา. 01 เม.ย. 2561, 3:00 ก่อนเที่ยง เวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมงสำหรับ 2:00 ก่อนเที่ยง

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด