พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-34.61315
-58.37723
31 เมตร (101.71 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน อาร์เจนตินา

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT -3 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2020

เมืองใหญ่ที่สุดใน อาร์เจนตินา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด