หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Amazon Summer Time (AMST) ปรับเวลาตามฤดูกาลในช่วงฤดูร้อน
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ Amazon Time (AMT).

ตัวอย่างของสถานที่: Cuiabá
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด