หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Australian Eastern Daylight Time (AEDT) ปรับเวลาตามฤดูกาลในช่วงฤดูร้อน
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ Australian Eastern Standard Time (AEST).

ตัวอย่างของสถานที่: Sydney
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด