เวลาท้องถิ่นปัจจุบันของคุณ Seattle

สภาวะปัจจุบันใกล้กับพื้นที่ของคุณ
Seattle Boeing Field

โปร่ง. ค่อนข้างเย็น.
อุณหภูมิ
ลม
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
 
หน่วย
42.1°F รู้สึกเหมือน 42.1°F
ไม่มีลม
ศ. 06 มี.ค. 2558, 4:53 ก่อนเที่ยง GMT-08:00
เปลี่ยนเป็น SI
(°C, กิโลเมตร, กิโลเมตร/ชั่วโมง)

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด